Da li monopolska riječka tvrtka Dimnjačar d.o.o. radi sve po propisu ? Naplatili 82,95 € (624,99 kn) za neobavljenu uslugu !

Dimnjačar Doo Vodovodna 37 Rijeka naplaćuje neizvšeni posao
30.10.2023
2023 © Lokalpatrioti Rijeka | Sva prava pridržana